„LETTERS FROM PRAGUE” JĘZYK ANGIELSKI NIE TYLKO W KLASIE

📩

W bieżącym roku szkolnym 19 osobowa grupa uczniów z klas VII b, VII e oraz VII c pod kierunkiem nauczyciela języka angielskiego – J. Staroń, przystąpiła do realizacji innowacji pedagogicznej „All about us” w ramach międzynarodowego programu E-twinning.

🇬🇧

Nawiązaliśmy kontakt ze szkołą podstawową w stolicy Czech-Pradze, Základní škola;http://www.litvinovska500.cz/Głównym celem projektu jest wymiana korespondencji tradycyjnej oraz mailowej oraz doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim. Pierwsze listy zostały wysłane już we wrześniu, jednakże w międzyczasie my i nasi koledzy zza południowej granicy przeszliśmy na nauczanie zdalne. Nie przeszkodziło nam to jednak w kontynuacji naszego projektu-otrzymaliśmy już pierwszą korespondencję zwrotną drogą mailową.

📧

Koordynatorem projektu ze strony czeskiej jest p. Ivana Švejdovà, która wyraziła chęć współpracy z naszą szkołą. Mam nadzieję, że projekt zmotywuje naszych uczniów do wytężonej pracy nad rozwijaniem swoich kompetencji językowych.

✍️

Oto jeden z listów: