Zaproszenie do udziału w konkursie „Trzeszczące wierszyki w Hiszpanii”