INFORMACJA DLA RODZICÓW

Z uwagi na stan epidemii i wzrost zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku informuje, że wszystkie zebrania z rodzicami odbędą się w trybie zdalnym, z wyłączeniem klas 0, I i IV, dla których został ustalony oddzielny harmonogram (szczegóły u wychowawców klas). Powyższa decyzja podyktowana jest troską i odpowiedzialnością za stan zdrowia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uczniów oraz rodziców naszej szkoły. Prosimy o wyrozumiałość.