ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO SZKOŁY

Uwaga! Od 1 stycznia 2022 roku nastąpi zmiana rachunku bankowego Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku. Wpłat za wyżywienie i opłatę stałą należy dokonywać na nowy numer rachunku bankowego: PKO Bank Polski 79 1020 4287 0000 2202 0184 1402 tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc, którego dotyczy wpłata z dopiskiem opłata stała i/lub obiady.

kierownik świetlicy
mgr Magdalena Henclik