INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY DOT. ZAKOŃCZENIA ROKU

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im H. Kołłątaja w Przeworsku informuje, iż uczniowie klas 0-VII otrzymają świadectwa w dniu 01.09.2020 r.

Klasy VIII otrzymują świadectwa według harmonogramu:

czwartek 25.06.2020 r. – sala gimnastyczna ul. Lwowska 11

  1. VIII s od 11.00 do 11.45
  2. VIII a  od 12.00 do 12.45
  3. VIII b od 13.00 – 13.45
  4. VIII c od 14.00- 14.45

Osoby, które chcą odebrać świadectwa indywidualnie zapraszamy do sekretariatu szkoły na ul. Misiągiewicza 10 w godzinach od 9.00 – 14.00.

Proszę wychowawców ww. klas o poinformowanie rodziców swoich uczniów.

Z poważaniem,
dyrektor szkoły
mgr Bogdan Sebzda