KONKURS NA NAJLEPSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ O PATRONIE SZKOŁY – WRĘCZENIE NAGRÓD

Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu na najlepszą prezentację multimedialną Hugo Kołłątaj – patron naszej szkoły nastąpiło 13 marca br., jednak z powodu zawieszenia zajęć w szkole uroczyste podsumowanie konkursu zostało odwołane i miało miejsce dzisiaj tj. 2 września br. Laureaci konkursu: Lena Laska – I miejsce, Karolina Jamroży – I miejsce oraz Bartosz Kurpiel – III miejsce  otrzymali gratulacje, nagrody i pamiątkowe dyplomy z rąk dyrektora szkoły pana Bogdana Sebzdy.

Głównym celem konkursu było wykorzystanie i rozwijanie potencjału intelektualnego uczniów oraz ich umiejętności praktycznych związanych z nowoczesną technologią multimedialną, a także rozwijanie zdolności wykorzystania dostępnych materiałów fotograficznych i innych dokumentów do opracowania prezentacji multimedialnej.
Umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeństwa informacyjnego (TSI), a tym samym podstawowych umiejętności w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) to jedno z kompetencji jakie znajdują się w zaleceniu Rady Unii Europejskiej dotyczącym kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.  

Organizatorkami konkursu były p. Wioletta Jaskuła i p. Renata Łojko.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nowym roku szkolnym.