Rada Rodziców Szkoły

Przewodnicząca: Agnieszka Lech
Z-ca przewodniczącej: Grzegorz Chomik
Skarbnik: Joanna Fudali
Liczba odwiedzin: 251