Adres:
Lwowska 11,
37-200 Przeworsk

sekretariatszkolanr2@poczta.onet.pl
16 648 72 56

Budynek 2

Adres:
ul. Misiągiewicza 10,
37-200 Przeworsk

sp2.sekretariat2@gmail.com
16 648 64 41