KADRA NIEPEDAGOGICZNA
Bajda Ewa
Chara Agnieszka
Domański Michał
Dudek Agnieszka
Duży Małgorzata
Dziedzic Elżbieta
Dzień Anna
Gierczak Kamila
Horodecka Alicja
Janisz Beata
Jeńć Andrzej
Kałamarz Jacek
Kaniuch Barbara
Kapłon Marian
Kiełb Barbara
Kozyra Urszula
Kowal Elżbieta
Krupa Kazimiera
Kubicka Jolanta
Lech Agnieszka
Łapka Grażyna
Mazur Aleksandra
Misieńko Monika
Pałka Katarzyna
Płoskoń Ryszard
Portas Renata
Roman- Chmiel Alicja
Słysz Anna
Słysz Zenon
Stęchła Jolanta
Sobiegraj Wioleta
Szawarniak Bogumiła
Świętoniowska Urszula
Twardowska Sławomira
Wajda Halina
Wojdyło – Kowal Monika
Żołyniak Małgorzata