Historia Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku swymi początkami sięga XVIII w. W 1784 r. z fundacji Antoniego i Zofii Lubomirskich powstała szkółka prywatna dla dziewcząt prowadzona przez ss. Miłosierdzia tzw. Szkoła „U Panien”, która dała początek szkole żeńskiej w Przeworsku. Do 1863 r. szkoła mieściła się w budynkach klasztornych i prywatnych. W 1863 r. przeniesiono szkołę do ratusza.
W związku z trudnymi warunkami lokalowymi rozpoczęto budowę szkoły żeńskiej w 1929 r., a do użytku oddano ją w 1930 r. Rozwój szkolnictwa przerwał wybuch II wojny światowej. Po II wojnie światowej szkoła żeńska wznowiła działalność. Od 01.09.1960 r. Szkoła Podstawowa nr 2, w związku z zarządzeniem Kuratora Okręgu Szkolnego w Rzeszowie, stała się szkołą koedukacyjną. W roku szkolnym 2003/2004 zlikwidowano Szkołę Podstawową nr 4 w Przeworsku, a uczniowie i nauczyciele zostali przeniesieni do Szkoły Podstawowej nr 2. Istotną sprawą dla społeczności szkolnej był wybór patrona szkoły. Uroczystość nadania szkole imienia Hugona Kołłątaja odbyła się 6 czerwca 1981 r.

Kliknij by poznać patrona szkoły


Szkoła Podstawowa nr 2 w Przeworsku aktywnie włączała się w organizację imprez środowiskowych i życie kulturalne regionu.
Za całokształt osiągnięć i za zasługi dla miasta Przeworska Szkoła Podstawowa nr 2 w Przeworsku została uhonorowana prestiżową nagrodą „Ratusz 1997”. Dobre tradycje Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja są nadal podtrzymywane i kontynuowane. Profesjonalna kadra nauczycielska i nowoczesne metody nauczania pozwalają na wszechstronny rozwój każdego dziecka. Uczniowie osiągają wysokie wyniki nauczania, mają możliwość kształcenia swoich indywidualnych zainteresowań także poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych. Działalność edukacyjno-wychowawczą szkoły aktywnie wspierają Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia” i Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku.