Widowisko pt. Vivat wszystkie stany! przeniosło nas o ponad 200 lat w czasy trudne dla
Rzeczpospolitej i skomplikowane dla uczniów poznających historię Polski. XVIII wiek to czas, kiedy
świetność Rzeczypospolitej przeminęła… Na sejmie zwołanym na żądanie zaborców, posłowie zgodzili
się na trakt rozbiorowy Rosji, Prus i Austrii – patrioci szukają ratunku dla Rzeczpospolitej…
Aby tę historię przybliżyć widzom wyszli naprzeciw ówcześni Polacy: szlachta, mieszczanie i chłopi.
Każdy z tych stanów ukazał się w charakterystycznych – zrekonstruowanych przez nas – strojach
i opowiedział sugestywnie o ważnych dla siebie sprawach słowami dawnych pieśni, poezji Adama
Mickiewicza i Ignacego Krasickiego oraz publicystyki Stanisława Staszica.
Wśród postaci – po raz kolejny na naszej scenie – jako istotny komentator wydarzeń pojawił się
wędrowny Dziad, przekazujący nowiny i ludową mądrość, obok – Hugo Kołłątaj – animator przemian
społecznych, patriota – Marszałek Konfederacji Koronnej Stanisław Małachowski, Król Stanisław
August Poniatowski w stroju koronacyjnym. Wśród szlachty wyróżniał się konfederat barski
w mundurze z ryngrafem. Radzące mieszczki wystąpiły w strojach z charakterystycznymi dla rejonu
przeworskiego haftami. Szable były zrekonstruowane, a gorsety – zabytkowe.
5 scen spajała muzyka w duchu polonezowym z tradycji ludowej m.in. z przeworskiego Tam na górze
w zielonej murawie, polonezy Kapeli Brodów oraz z tradycji szlacheckiej Pieśń konfederatów barskich.
Poloneza 3 maja ograł dla nas specjalnie Paweł Iwan, cymbalista należący do współczesnego, żywego
nurtu muzyki tradycyjnej.

Agnieszka Bernacka
Justyna Flis