PODSUMOWANIE PROJEKTU „POLSKA-DLA NIEJ WSZYSTKO”

Piątek 17 maja 2024 r. był dniem uroczystego podsumowania w naszej szkole interdyscyplinarnego projektu „Polska-dla Niej wszystko”. Projekt został opracowany przez nauczycieli zespołu humanistycznego i był realizowany w klasach 4-8 na lekcjach j. polskiego, j. angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki, lekcjach wychowawczych i zajęciach dodatkowych. Jego celem było upamiętnienie i popularyzacja życia, działalności i dokonań ludzi, którzy zostali wybrani przez Sejm RP Patronami Roku 2024 – Rodziny Ulmów. W ramach projektu zapoznano uczniów z tragiczną historią tej rodziny, nawiązano współpracę z Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną –filia w Przeworsku oraz Instytutem Pamięci Narodowej – oddział w Rzeszowie, zorganizowano wycieczki do Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, a także przeprowadzono pięć tematycznych konkursów. Podsumowanie projektu odbyło się na tle wystawy prezentującej prace laureatów i przygotowanej przez panie: Agnieszkę Bernacką i Danutę Krupińską. Było okazją do wręczenia przez Dyrektora szkoły nagród i dyplomów wyróżnionym uczniom oraz symbolicznych podziękowań nauczycielom, którzy zaangażowali się w realizację projektu. Byli to: Dorota Chmura, Joanna Hołowaty, Lidia Sztych-Hudala, Katarzyna Kaczmarzyk, Małgorzata Kolczak, Alicja Nowinowska, Jolanta Staroń, Danuta Krupińska, Aldona Młynarczuk, Renata Łojko, Agnieszka Bernacka, Marian Pieniążek. Fundatorem nagród była Rada Rodziców SP nr 2. Dziękujemy.

Gratulujemy wszystkim laureatom!