BEZ PORZĄDNEJ BIBLIOTEKI W PORZĄDNEJ SZKOLE PORZĄDNIE UCZYĆ SIĘ NIE DA

J. Andrzejewska

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Lwowskiej i przy ulicy Misiągiewicza. Składa się z wypożyczalni, mini-czytelni i sali audiowizualnej. Posiada bogate zbiory, które służą realizacji programów nauczania i wychowania. Prowadzi różnorodne formy upowszechniania czytelnictwa kształcąc indywidualne zainteresowania uczniów oraz promując książkę i czytanie. Organizuje działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną zawarte w planie pracy szkoły i programie wychowawczym biblioteki szkolnej. Wydaje szkolną gazetkę informacyjną Kołłątaj” oraz prowadzi stronę szkoły na Facebooku. Biblioteka tworzy warunki do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną kształcąc umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł. Współpracuje z uczniami, rodzicami, nauczycielami i innymi bibliotekami realizując zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze szkoły. Udostępnianie  zbiorów odbywa się w oparciu o program komputerowy „MOL NET+”. Użytkownicy mogą korzystać z katalogu „MOL NET+”: https://m001239.molnet.mol.pl/

Przydatne linki:
Wolne lektury https://wolnelektury.pl/
Encyklopedia PWN https://encyklopedia.pwn.pl/
Poradnia językowa PWN https://sjp.pwn.pl/poradnia