GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

MGR MAŁGORZATA MAZERA
ul. Lwowska

PONIEDZIAŁEK: 8:00 – 11:00
WTOREK: 8:00 – 11:00
ŚRODA: 8:00 – 11:00
CZWARTEK: 8:00 – 11:00
PIĄTEK: 8:00 – 9:00

MGR MAŁGORZATA MAZERA
ul. Misiągiewicza

PONIEDZIAŁEK: 11:00 – 13:00
WTOREK: 11:00 – 13:00
ŚRODA: 11:00 – 14:00
CZWARTEK: 11:00 – 13:00
PIĄTEK: ———————-

MGR KATARZYNA KRUPIŃSKA
ul. Misiągiewicza


PONIEDZIAŁEK: 8:00 – 11:30
WTOREK:
7:55 – 13:15
ŚRODA:
9:00 – 14:15
CZWARTEK:
7:55 – 11:15, 12:20 – 14:20
PIĄTEK:
8:30 – 9:35, 10:30 – 11:30

Pedagog szkolny świadczy pomoc psychologiczno – pedagogiczną zgodnie z harmonogramem pracy.

Kontakt: k_krupinskasp2@wp.pl, aplikacja Messenger, kontakt telefoniczny (za pośrednictwem wychowawcy klasy).

Działania pedagoga szkolnego obejmują wszystkie płaszczyzny życia szkolnego

Pedagog szkolny:

– udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
– udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
– udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
– przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,
– rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
– udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne,
– organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
– wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do sądów dla nieletnich,
– prowadzi zajęcia profilaktyczne dotyczące radzenia sobie ze stresem, napięciami, agresją,
– prowadzi indywidualne zajęcia z uczniami nadpobudliwymi oraz z uczniami z trudnościami w uczeniu
– prowadzi konsultacje dla rodziców, współpracuje z instytucjami takimi jak MOPS, GOPS, PCPR, Sąd, Policja , PPP, Urząd Miasta. 

Do pedagoga szkolnego przyjdź gdy:

Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.
Na terenie szkoły o pomoc możesz się zwrócić także do: nauczyciela, wychowawcy, logopedy i każdego pracownika szkoły.

Drogi Rodzicu

W relacjach z dziećmi obowiązuje niepowtarzalna zasada walizki: co włożysz, to wyjmiesz. I druga, może ważniejsza: tyle wymagań ile miłości.

Apel Twojego Dziecka

Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba sił z mojej strony. 

Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję- poczucia bezpieczeństwa. 

Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w ogóle możliwe. 

Nie rób ze mnie większego dziecka, niż jestem. To sprawia, że przyjmuje postawę głupio dorosłą. 

Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. O wiele bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy. 

Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. To zagraża mojemu poczuciu wartości. 

Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych. 

Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. To nie ty jesteś moim wrogiem, lecz twoja miażdżąca przewaga. 

Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości. Czasami wykorzystuję je, by przyciągnąć twoją uwagę. 

Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed tobą bronić i robię się głuchy. 

Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie tłamszony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi. 

Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli. To, dlatego nie zawsze się rozumiemy. 

Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa. 

Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę w ciebie. 

Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić cię o wyjaśnienia, poszukam ich gdzie indziej. 

Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są. 

Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na twój temat byłaby w przyszłości nie do zniesienia. Nie wyobrażaj sobie, iż przepraszając mnie stracisz autorytet. Za uczciwą grę umiem podziękować miłością, o jakiej nawet ci się nie śniło. 

Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po prostu mój sposób na życie, więc przymknij na to oczy. 

Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zrób, co możesz, żeby nam się to udało.         

Nie bój się miłości. Nigdy.                

Autor: Janusz Korczak 
pedagog, pediatra, pisarz, 
prekursor walki o prawa dziecka