https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty

  • Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego od roku szkolnego 2018/2019 + Aneks 2023 i 2024
  • Informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki od roku szkolnego 2018/2019 + Aneks 2023 i 2024
  • Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego od roku szkolnego 2018/2019 + Aneks 2023 i 2024

Arkusze 2023 – egzamin ósmoklasisty

Arkusze 2022 – egzamin ósmoklasisty

Arkusze 2021 – egzamin ósmoklasisty

Arkusze 2020 – egzamin ósmoklasisty

Arkusze 2019 – egzamin ósmoklasisty


Odnośniki do stron CKE i OKE